Tin tức

Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi số vì nhiều lý do, nhưng cho đến nay, lý do chính là: Đó là vấn đề sống còn. Có thể thấy, trước đại dịch Covid-19, khả năng thích ứng linh hoạt của một tổ chức với khó khăn về sự gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực thị trường, kỳ vọng của khách hàng,... là rất quan trọng.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là quá trình thay đổi về tư duy và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bao gồm việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), điện toán đám mây,... để thu thập, phân tích dữ liệu, tự động hóa các quy trình kinh doanh và quản lý.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Những khó khăn cần tháo gỡ

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Những khó khăn cần tháo gỡ

Trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và không ít những thách thức. Vì vậy, chuyển đổi số là yêu cầu, xu hướng tất yếu, khách quan để cộng đồng doanh nghiệp đứng vững và phát triển.

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi không lưu được Powerpoint đơn giản

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi không lưu được Powerpoint đơn giản

Lỗi không lưu được PowerPoint là một vấn đề phổ biến gây khó chịu cho người dùng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích các nguyên nhân gây ra vấn đề này và cung cấp 5 phương pháp để khắc phục lỗi và khôi phục file một cách nhanh chóng và hiệu quả trên PowerPoint.

Top